» Soltanova Reyhan - Umumixtisas və neft fənn birliyinin müəllimi

 
 
 

Soltanova Reyhan - Umumixtisas və neft fənn birliyinin müəllimi

 

Soltanova Reyhan 13.05.1966-cı il Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1981-1985-ci ildə Bakı Maşınqayırma Texnikomunun "Mexanika "fakültəsinin ".... istehsalı" ixtisasına yiyələnmişdir. 1985-1991-ci ildə Ç.İ adına Politexnik İnsitutunun Maşınqayırma fakültəsinin "Metalkəsən dəzgahlar və alətlər" ixtisasını bitirmişdir. Hal-hazırda Azərbaycan Texniki Universitetinin nəzdində Bakı Texniki Kollecində ixtisas müəllimi olaraq çalışır.