» Tərbiyə işləri üzrə direktor müavini

 
 
 

Tərbiyə işləri üzrə direktor müavini

 

İlham Zeynalov Ələkbər oğlu

1954-cü il yanvarın 19-da Sabirabad şəhərində anadan olmuşdur. 1971-ci ildə Azərbaycan Pedaqoji İnstitunun "Fizika” fakultəsinə daxil olmuş və 1975-ci ildə orta məktəbdə "Fizika müəllimi” ixtisasına yiyələnmişdir.

Təyinatla Sabirabad rayonunun Əhmədabad kəndində müəllim işləmişdir.

1981-ci ildə Elmi-tədqiqad Tədbiqi Fizika İnstituna mühəndis vəzifəsinə qəbul edilmiş, 1990-cı ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək "Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi” elmi adını almışdır. 1994-cü ildən etibarən Bakı Texniki Kollecində çalışır.

Ailəlidir, bir qızı və bir nəvəsi vardır