Bakı Texniki Kolleci
Bakı Texniki Kolleci
Facebook səhifəmiz
Faydalı
» *Xəbərlər » 2021-2022-ci il payız sessiyası üçün imtahan sualları. [Əyani] (Testlər)

2021-2022-ci il payız sessiyası üçün imtahan sualları. [Əyani] (Testlər)

2021-2022-ci il payız sessiyası üçün imtahan sualları. [Əyani] (Testlər)

2021-2022-ci il payız sessiyası üçün imtahan sualları. (Testlər)

01.→ ANV-in konstruksiyası və nəzəriyyəsi-qr-150
02.→ ANV-nin Kons və nəz -49, 49a
03.→ Avtomobil daşımaları-qr-150
04.→ AVTOMOBİL NƏQLİYYATINDA YÜKLƏMƏ – BOŞALTMA İŞLƏRİNİN TƏŞKİLİ-qr-09
05.→ AVTOMOBİL NƏQLİYYATINDA YÜKLƏMƏ – BOŞALTMA İŞLƏRİNİN TƏŞKİLİ-qr-49,49a
06.→ Avtomobil nəqliyyatının istismarı-qr-79
07.→ Avtomobil sərnişin daşımaları-qr-48,48a
08.→ Avtomobil və traktorların istismarı və təmirinin əsasları” qr.89-III kurs
09.→ Avtomobil və traktorların konstruksiyası-qr-89
10.→ Avtomobil və traktorların konstrutiv təhlükəsizliyi-qr-89
11.→ Avtomobil və traktorqayırmanın texnologiyası-qr-89
12.→ Avtomobil yük daşımaları-qr-49,49 a
13.→ Avtomobilin quruluşu-69, 69a, 79
14.→ Avtomobillərin istehsalı və təmirinin əsasları-qr-69, 69a
15.→ Avtomobillərin istehsalı və təmirinin əsasları-qr-78
16.→ Avtomobillərin istismar materialları-qr-78
17.→ Avtomobillərin nəzəriyyəsi,konstruksiya edilməsi və hesablanmasının əsasları-69-79-69A
18.→ Avtomobillərin texniki istismarı-qr-169, 68
19.→ Avtoservisdə xidmətin texnologiyası və təşkili-qr-78
20.→ Nəqliyyat logistikasının əsasları-48,48a, 68
21.→ Nəqliyyat vasitələrinin diaqnostikası-68,159,169
22.→ Nəqliyyat vasitələrinin konstruktiv xüsusiyyətləri-qr-141
23.→ 
24.→ Vahid nəqliyyat sistemi-qr-141, 49 ,49a
25.→ YHQ və YHT-qr-69,169
26.→ YHQ və YHT-qr-79
27.→ YHT və HT-qr-49,49a
28.→ Yol nəqliyyat hadisələrinin avtotexniki ekspertizası-qr-159
29.→ Azərbaycan dili işgüzar akademik kommunikasiya--bütün qruplar
30.→ Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti-qr-30,30a
31.→ Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti-qr-70,60,60A,40
32.→ Avtomobil nəqliyyatında hüququn əsasları-48,48a
33.→ Azərbaycan Respublikası Yol hərəkəti haqqında qanunu-qr-159
34.→ Azərbaycan tarixi
35.→ Fəlsəfənin əsasları-49,49a,39,39a
36.→ Fəlsəfənin əsasları-qr-131
37.→ Hüququn əsasları-69,69a,79,28
38.→ Mülki və əmək hüququ-39,39a
39.→ İngilis dili-qr-30,30a
40.→ İngilis dili-qr-40
41.→ İngilis dili-qr-60,60a,70
42.→ Xarici dildə i.g akad.kom-161,151,141,131,111,121
43.→ Audit xidməti və onun təşkili-qr-39,39A
44.→ Avtomobil daşımalarında kommersiya işi menecment və marketinqin əsasları-qr-48,48 a
45.→ Avtonəqliyyatın iqtisadiyyatı və menecment-qr-150
46.→ Azərbaycan iqtisadiyyatı-qr-30,30a
47.→ Firmanın iqtisadiyyatı-qr-30,30a
48.→ İqtisadi təhlil-qr-39,39a
49.→ İqtisadiyyata giriş-qr-131
50.→ İqtisadiyyatın əsasları və menecment-qr-09,89
51.→ Maliyyə və kredit-qr-30-30a
52.→ Menecmentin əsasları -39,39a
53.→ Mühasibat uçotu nəzəriyyəs-qr-30,30 A
54.→ Nəqliyyatın iqtisadiyyatı və menecment-qr-169,68,78
55.→ Sahələr mühasibat uçotu-qr-39,39A
56.→ Sahibkarlığın əsasları-qr-89
57.→ Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı-qr-39, 39A
58.→ Vergitutma-qr-131
59.→ AVTOMATLAŞDIRILMIŞ İNFORMASİYA SİSTEMLƏRİ-qr-28
60.→ Avtomatlaşdırmanın әsasları-qr-78,59
61.→ Avtomatlaşdırmanın әsasları-qr-89
62.→ Elektrotexnika və elektronika-qr-151
63.→ Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizıliy-qr-169,48,48a,78,28
64.→ Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi-qr-151
65.→ Konstruksiya materiallarının texnologiyası-101.111.121.131.141.151.161
66.→ KONSTRUKSİYA MATERİALLARININ TEXNOLOGİYASI-qr-60,60a ,70,40
67.→ Materialşünaslıq-qr-121
68.→ Metalkəsən dəzgahlar və alətlər-qr-29
69.→ Metrologiya sertifikatlaşdırma və standartlaşdırma-qr-29,69,69a
70.→ Mühəndis qraf.qr-101,111,161,,121, 101A
71.→ Nəqliyyatda AİS-qr-48, 48a
72.→ Peşə fəaliyyətində informasiya kominakisiya texnologiyalari-qr-29
73.→ Rəsmxət-60a,60,70
74.→ Rəsmxət-qr-40
75.→ Sənaye avadanlıqlarının təmir işlərinin təşkili-qr-28
76.→ Sənaye avadanlıqlarının quraşdırılmasının təşkili və onlara nəzarət-qr-28
77.→ Struktur bölmələrin işinin təşkili-29
78.→ Texniki mexanika-79,69,69a
79.→ Texnoloji avadanlıqlar-qr-29
80.→ Riyaziyyat-bütün qruplar